Σχετικά με εμάς

Η CITR έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση κρίσεων και διαθέτει μια διεπιστημονική ομάδα που παρέχει ολοκληρωμένες, καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις. Τα ιδιαίτερα πεπειραμένα στελέχη και συνεργάτες μας διατηρούν την πρωτοποριακή τους τεχνογνωσία συμμετέχοντας ενεργά και διοργανώνοντας σεμινάρια, διαδικτυακά σεμινάρια και διεθνή συνέδρια.

Η CITR απασχολεί μέσω του εκτεταμένου δικτύου γραφείων της, περισσότερους από 160 επαγγελματίες που διαθέτουν την εμπειρία στους κλάδους αφερεγγυότητας, δικαίου, χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και αναδιάρθρωσης, δημιουργώντας μία ενιαία πλατφόρμα εξειδικευμένων γνώσεων.

Η CITR Κύπρου είναι η πρώτη διεθνής κίνηση της CITR, μεταφέρνοντας στην Κύπρο την πολυετή της εμπειρία και τεχνογνωσία από την Ρουμανία όπου κατέχει τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά υπηρεσιών αφερεγγυότητας . Από το 2018, η CITR συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει στη δημιουργία της νέας αγοράς της Κύπρου, όπου το επάγγελμα του σύμβουλου αφερεγγυότητας μόλις πρόσφατα εδραιώθηκε.

 

Η Αποστολή μας

Να δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους βρίσκονται σε δυσχέρεια. Δηλαδή,εταιρείες,τοπικές κοινότητες αλλα και γενικότερα προς τον συνάνθρωπο.

 

Το Όραμα μας

Να σώσουμε και να διευρίνουμε την αξία των κυπριακών επιχειρήσεων, επανεντάσσοντας τες στην οικονομία και συνεπώς μεγιστοποιώντας ετσί τα ποσοστά ανάκτησης των πιστωτών.

 

It's all about the people!

160 ειδικοί
1000 έργα
650 εκατομμύρια ευρώ περιουσιακά στοιχεία

 

Η CITR είναι μέρος της Impetum Group, μαζί με την εταιρεία Roca Investments και την εταιρεία RocaX. Κάθε εταιρεία του ομίλου καλύπτει ένα διαφορετικό στάδιο από την πορεία μιας επιχείρησης .

Η εταιρεία RocaX είναι ο τεχνολογικός μας διάδρομος, που συνδέει επαναστατικές επιχειρηματικές ιδέες με Επιχειρηματικούς Αγγέλους. Η Roca Investments συνδυάζει χρηματοοικονομικούς πόρους και διοικητικές γνώσεις, εξισορροπεί κινδύνους και ευκαιρίες, επενδύοντας έτσι σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχέρεια.

Όλες οι εταιρείες μαζί ως όμιλος Impetum διαμορφώνουν μία ευφυή συνεργασία με επιχειρηματικής νοοτροπίας όραμα,ζήλο και σκοπό ο οποίος διασφαλίζουμε ότι θα είναι πάντα επίκαιρος.επιχειρηματικής νοοτροπίας όραμα, ζήλο και σκοπό ο οποίος διασφαλίζουμε ότι παραμένει πάντα επίκαιρος

Impetum Group
CITR Romania
RocaX
CITR Sales
ROCA Investments