| CITR SUCCESS STORIES | Oncos Group Case Study

Type:
Opinions & Studies

Date:
2020-09-25

Case Study

Ιδρύθηκε το 1991, εργοδοτώντας  περισσότερους από 800 υπαλλήλους σήμερα, ο Όμιλος Oncos αναγνωρίζεται ως ο 43ος μεγαλύτερος και πιο δυναμικός εργοδότης στη Ρουμανία, ο 10ος στην κορυφή των Ρουμάνικων παραγωγών κρέατος πουλερικών, και επί του παρόντος στις 100 κορυφαίες εταιρείες με Ρουμανικό κεφάλαιο.

Ο όμιλος Oncos είναι μια ομάδα εταιρειών, με κύρια έμφαση στην παραγωγή φρέσκου κρέατος κοτοπούλου, ψωμιού, ζυμαρικών και αυγών. Η εμπορική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω ενός δικτύου καταστημάτων λιανικής που βρίσκονται σε 15 διαφορετικές πόλεις αλλά και μέσω της δικής του αποθήκης.

Η εταιρεία διαθέτει 8 ενεργά αγροκτήματα,1 αδρανή φάρμα, 44 εμπορικές μονάδες (καταστήματα) και 436 υπαλλήλους.

citr oncos romania

 

Αιτίες δυσπραγίας

Ο Όμιλος πραγματοποίησε μια σειρά επενδύσεων χαμηλής απόδοσης που απαιτούσαν σημαντική χρηματοοικονομική ενίσχυση, χωρίς να έχουν πραγματική προοπτική ανάκαμψης και απόσβεσης. Τα τραπεζικά δάνεια που λήφθηκαν για το  σκοπό αυτό αντικατόπτριζαν περίπου το 54% του συνόλου των οφειλών από τον ισολογισμό οφειλέτη, υποδεικνύοντας έτσι την μεγάλη εξάρτηση από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης.

 

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης αποτελείτο από μία στρατηγική 360 μοιρών , χρησιμοποιώντας μια εξατομικευμένη λύση διοίκησης . Το σχέδιο περιλάμβανε τόσο τακτικές μάρκετινγκ όσο και οργανωτικές & διαρθρωτικές τακτικές .

Μερικές από τις βασικές δράσεις του σχεδίου :

  • Μείωση κόστους μέσω: i ) επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους προμηθευτές ενέργειας ii) εξυγίανση του κόστους μεταφοράς με τη χρήση διαφόρων συσκευών παρακολούθησης  iii) επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων με τους προμηθευτές πρώτων υλών ·
  • Τα έσοδα αυξήθηκαν με τη λήψη συγκεκριμένων ενεργειών όπως: i ) rebranding ii) εδαφική επέκταση και πρόσβαση σε νέες αγορές iii) διαφοροποίηση του φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών iv)επενδύσεις σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας
  • Παραχωρήθηκε μορατόριουμ 6 μηνών και από τους 6 τραπεζικούς πιστωτές , το οποίο επέτρεψε στην εταιρεία να πραγματοποιήσει επενδύσεις με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνταν στη διαδικασία παραγωγής .
  • Όλες οι δανειακές συμβάσεις αναδιαρθρώθηκαν έτσι ώστε να επιτρέπεται στην Oncos i ) να αποπληρώσει μόνο το 24% του ποσού κεφαλαίου εντός 3 ετών από μια ελεγχόμενη διαδικασία αναδιάρθρωσης και το υπόλοιπο με μια bullet payment στο τέλος αυτής της περιόδου (να καλυφθεί είτε από νέα χρηματοδότηση ή να μεταφερθεί σε μια νέα εταιρεία που θα πρέπει να θεωρηθεί τραπεζική) και ii) να έχει πρόσβαση σε μειωμένο επιτόκιο της τάξης του  2%/έτος σε σύγκριση με 11%/ έτος , όπως προβλεπόταν σε ορισμένες από τις συμβάσεις δανείου ·
  • Μία από τις επιχειρηματικές γραμμές μεταβιβάστηκε (περιουσιακά στοιχεία & χρέη) σε άλλη εταιρεία του Ομίλου, η οποία ήταν κατάλληλη για τη λήψη νέας χρηματοδότησης.

 

Πλεονεκτήματα της αναδιάρθρωσης

 

Πριν και μετά

citr oncos romania

16.100.000 ευρώ πληρώθηκαν, 8.610.000 ευρώ μεταφέρθηκαν σε άλλη εταιρεία, 6.190.000 ευρώ διαγράφηκαν

Η επιτυχημένη ιστορία της  Oncos έχει σώσει περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας (ανάλογα με την ομάδα) , και με δυνητικό αντίκτυπο σε περισσότερα από 2 , 1 00 άτομα .

 

Συμπεράσματα

Κατά τη σύγκριση των 2 διαθέσιμων σεναρίων (δηλαδή, αναδιάρθρωση και εκκαθάριση), πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες βασικές σημειώσεις: το σχέδιο αναδιάρθρωσης υπό τον όρο ότι οι εξασφάλιζε ότι οι ασφαλισμένοι πιστωτές θα καλύπτονταν πλήρως, σε σύγκριση με μόνο το  46% που θα ήταν η μέγιστη εφικτή κάλυψη σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας της εταιρείας, δηλαδή εκκαθάριση της και πώληση όλων των περιουσιακών της στοιχείων.

Οι εργαζόμενοι και οι φορολογικοί πιστωτές θα είχαν καλυφθεί πλήρως και στα δύο σενάρια, ωστόσο, οι εργαζόμενοι κράτησαν τη δουλειά τους στο σενάριο της αναδιάρθρωσης  και  οι φορολογικοί πιστωτές ένα υγιές φορολογούμενο εισφορέα.

Εάν θα αποκαλύπταμε το μυστικό αυτής της επιτυχημένης ιστορίας, μπορούμε να πούμε ότι ήταν αποτέλεσμα μιας ομαδικής και συλλογικής προσπάθειας σε συνδυασμό με τη κατάλληλη προσέγγιση και ενός υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού.

Το πρώτο βήμα ήταν η αλλαγή νοοτροπίας και επιχειρησιακής κουλτούρας,  και ακολούθως ο εκσυγχρονισμός  στις λειτουργίες και τη στρατηγική  εφαρμόζοντας αποτελεσματικότερους τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

 

oncos cover

Flowers

test