Νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων στην Κύπρο

Type:
Opinions & Studies

Date:
2020-09-16

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 

Νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων στην Κύπρο

Εκτός από το πακέτο στήριξης που ανακοινώθηκε στις 27 Μαΐου από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανακοινώθηκαν επιπρόσθετα νέα μέτρα για την στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων που επλήγησαν από την κρίση του κορονοϊού στην Κύπρο, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις 3  Σεπτεμβρίου από την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Τα νέα σχέδια απευθύνονται άμεσα σε επιχειρήσεις που είτε κατέγραψαν χαμηλότερα έσοδα, είτε ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους επ 'αόριστον, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Τα ειδικά αυτά σχέδια υποστήριξης θα αφορούν επίσης τους πληγέντες υπαλλήλους παράλληλα με το ειδικό επίδομα για τους ανέργους.

Τα πρόσφατα εγκεκριμένα μέτρα στήριξης είναι τα ακόλουθα:

  1. Εφαρμογή Ειδικού Σχεδίου που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις έως τον Δεκέμβριο του 2020 (δηλ. Ειδικό Σχέδιο για Ξενοδοχειακά και Τουριστικά καταλύματα, Ειδικό Σχέδιο για Οικονομικές Δραστηριότητες που σχετίζονται με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικές Δραστηριότητες που επηρεάζονται άμεσα από Τουρισμό ή Οικονομικές Δραστηριότητες που συνδέονται με Επιχειρήσεις υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή, Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων, Ειδικό Σχέδιο για Ολοκληρωμένη Αναστολή Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων, Ειδικό Σχέδιο για Ορισμένες Κατηγορίες Αυτοτελώς Εργαζομένων, σχετικά με άτομα που δεν είναι εργοδότες και τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες)
  2. Ειδικά προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στο ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο που ξεκινά από τα τέλη Οκτωβρίου 2020, με στόχο να επιτρέψει σε 1.000 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις(ΜΜΕ), οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών τους λόγω της πανδημίας, να εκπαιδεύουν περίπου μία φορά το μήνα τους υπάλληλους τους με τα έξοδα κατάρτισης να καλύπτονται από το Σχέδιο.
  3. Εισαγωγή Ειδικού προγράμματος για την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων (με έμφαση στους άνεργους στον ξενοδοχειακό τομέα) ύψους 7 εκατ. Ευρώ.
  4. Σχέδια σχετικά με την επιχορήγηση του κόστους μισθοδοσίας για την πρόσληψη ανέργων για την περίοδο μετά το τέλος του Οκτωβρίου 2020, κάνοντας χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
  5. Ειδικά σχέδια για πλήρη ή μερική αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ξενοδοχεία και συναφείς με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεις, θα τροποποιηθούν και θα εφαρμοστούν για την περίοδο που ξεκινά από το Νοέμβριο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021, μετά από κοινωνική διαβούλευση.
  6. Συγκεκριμένες επιχειρήσεις πρόκειται να υποστηριχθούν μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020, ανάλογα με την κατάσταση της πανδημίας.
  7. Τα δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται από τυχόν μονομερείς αποφάσεις που δεν συνάδουν με τις νόμιμες διαδικασίες του Κώδικα Εμπορικών Σχέσεων και του περί Προστασίας των Μισθών Νόμο μέσω συνεχών ελέγχων.

Προφανώς, στο επίκεντρο εξακολουθεί να είναι ο τομέας του τουρισμού, καθώς συνεχίζει να είναι μια από τις πλέον επηρεαζόμενες βιομηχανίες λόγο των περιορισμών που επιβάλλονται διεθνώς.

Όπως τονίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η πορεία της κυπριακής οικονομίας, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, θα εξαρτηθεί από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και από το πώς άλλες χώρες θα ανταπεξέλθουν της πανδημίας.

 

citr cyprus measures

Στην πράξη

Ακολουθώντας την ίδια σκέψη, φαίνεται ότι το 2020 είναι μια χαμένη χρονιά για τους ξενοδόχους και κανείς δεν αναμένει σημαντικό εισόδημα στον τουριστικό τομέα πριν από το 2021, υπό την προϋπόθεση ότι η παγκόσμια πανδημία θα ελεγχθεί στο εγγύς μέλλον.

Επιπλέον, με βάση την τρέχουσα κατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, φαίνεται ότι δεν πρέπει να περιμένουμε σημαντική αποκατάσταση πριν από το 2023, πράγμα που σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα για αυτόν τον επιχειρηματικό τομέα.

 

Όταν οι τάσεις των καταναλωτών αλλάζουν…η προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλο σε αυτές είναι επιβεβλημένη

Υπό αυτές τις συνθήκες, προκύπτει ένα προφανές ερώτημα: Πώς μια επιχείρηση μπορεί να σχεδιάζει μπροστά, ενώ είναι ακόμα αδύνατο να προβλεφθεί το μέλλον;

Σαφέστατα συνιστάται η χρήση των υπάρχοντών μέτρων στήριξης. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους εάν έχουν επηρεαστεί άμεσα από την πανδημία.

Παρ 'όλα αυτά, θα πρέπει να ληφθούν επιπρόσθετες ενέργειες για τη διασφάλιση του μέλλοντος των εταιρειών. Οι διευθυντές πρέπει να σκεφτούν μπροστά και να προσαρμοστούν στις συνθήκες της αγοράς.

Αυτή τη στιγμή , σε όλη την Ευρώπη αναπτύσσεται μια κουλτούρα διάσωσης, η οποία επικεντρώνεται στην πρόληψη παρά στη θεραπεία. Υπό αυτές τις συνθήκες , οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας που είναι επίσης ειδικοί αναδιάρθρωσης είναι ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους στη διαχείριση κρίσεων και τις εξειδικευμένες δεξιότητές τους, προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχέρεια να εντοπίσουν τις καλύτερες επιλογές που θα τις οδηγήσουν μόνο μπροστά.

Η εύρεση κατάλληλων τρόπων διαφοροποίησης του προϊόντος, η βελτίωση των υπηρεσιών, η αναδιάρθρωση των λειτουργειών ή το βήμα προς την ψηφιοποιήση είναι μόνο μερικές από τις ενέργειες που οφείλει έμπρακτα να εξετάσει κάθε επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς.

 

Οι μεταγενέστερες ενέργειες δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν κατάλληλη προσέγγιση όταν η νέα πραγματικότητα απαιτεί μια προληπτική(proactive) νοοτροπία.

Flowers

test