Έργα

Η CITR έχει διανείμει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ σε πιστωτές τα τελευταία τρία χρόνια. Η εμπειρία μας αποκτήθηκε μέσω της επιτυχούς διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου σχεδόν 1000 υποθέσεων αφερεγγυότητας που εκτείνονται σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, των λιανικών πωλήσεων, των κατασκευών, της γεωργίας, των μεταφορών, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας τροφίμων και ξύλου, της κατασκευής υποδημάτων, της κατασκευής κεραμικών, της αρτοποιίας, της εξόρυξης και επεξεργασίας πετρελαιοειδών, της επεξεργασίας μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων κ.λπ.

Πυλώνες της επιχειρηματικής μας φιλοσοφίας αποτελούν το πάθος, η καινοτομία και το ομαδικό πνεύμα. Αυτή η φιλοσοφία επέτρεψε στην ομάδα μας να σημειώσει σημαντική επιτυχία στον τομέα ειδίκευσής μας. Μερικά από τα έργα μας και τα αποτελέσματά μας περιγράφονται εν συντομία παρακάτω:

  Ακίνητα
  Ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά
  Τουρισμός
  Ενέργεια
  Γεωργία
  Κατασκευές/Οικοδομές
  Λιανικό εμπόριο
  Βιομηχανία τροφίμων
  Βιομηχανία πετροχημικών
  Τομέας παραγωγής και μεταποίησης
  Βιομηχανία μεταφορών
  Φαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψη