Διαχείριση πωλήσεων και περιουσίας σε δυσχερείς καταστάσεις

Industry

Έχουμε εδραιώσει τη θέση μας και έχουμε αναπτύξει την τεχνογνωσία μας σε αυτό ακριβώς το κομμάτι των πωλήσεων, με το οποίο κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί, δηλαδή στην υπό πίεση εκποίηση μη προνομιακών ή προβληματικών στοιχείων ενεργητικού, υπό καθορισμένες προϋποθέσεις και εντός περιορισμένου χρονικού πλαισίου.
Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας,έχουμε σταματήσει την χρήση ενός παθητικού τρόπου αντιμετώπισης, περιμένοντας να έρθει η αγορά σε εμάς. Αντιθέτως υιοθετώντας μια ενεργητική προσέγγιση(proactive), θεσπίσαμε τη στρατηγική μας μέσω διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων προς την αγορά και κάνοντας όλες τις απαραίτητες και συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να βρούμε αγοραστή για οτιδήποτε χρειάζεται να πωλήσουμε.
Η CITR κατέχει μια καινοτόμο διαδικτυακή πλατφόρμα πωλήσεων μέσω της οποίας διαθέτουμε περισσότερα από €650.000.000  περιουσιακά στοιχεία και πάνω από 4.000 ακίνητα. Επιπλέον, στηριζόμαστε στην πλούσια βάση δεδομένων πελατών μας, η οποία μετράει περισσότερες από 5.000 επαφές από 50 χώρες και άνω παγκοσμίως.

Το τμήμα πωλήσεών μας που αποτελείται από εξειδικευμένα άτομα στον τομέα πωλήσεων καθώς και από εξειδικευμένα στελέχη στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη.Επίσης διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία στο τομέα του στρατηγικού μάρκετιγκ,διασφαλίζοντας έτσι ότι θα εξευρεθεί ο ιδανικός πελάτης.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η ομάδα πωλήσεών μας σημείωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

2,343 συναλλαγές
205,243,941€ συνολική αξία
3 συναλλαγές άνω των 10.000.000 €
η μεγαλύτερη συναλλαγή φτάνει τα 18.000.000 €
37 συναλλαγές μεταξύ 1.000.000€ και 10.000.000 €
37 συναλλαγές μεταξύ 500.000€ και 1.000.000 ευρώ

 

Διαδικτυακή πλατφόρμα: https://sales.citr.ro/home/en/

Η δομή των πιο πρόσφατων συναλλαγών μας είναι :

Flowers

test